✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه دولتی گیلان و کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه دوم
✓ 15 سال سابقه تدریس
✓ دارای گزینش آموزش و پرورش
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های آذین علم ، درخشان ، پیام جاوید ، صیاد شیرازی ، فاتح ، ابوریحان ، مفید ، علوم ، قلم چی ، علوی ، روشنگران ، علوم نو ، قیاس ، حکیمان و تدریس در دانشگاه های آزاد ساوه ، آزاد مامونیه ، دانشستان ساوه ، فخر رازی ساوه ، انرژی ساوه
✓ متاهل