✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
✓ مدرس ریاضی در مقطع متوسطه (اول و دوم )
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی ، کوثر ، راه خرد ، من و مشاورم ، علوی و توفیقیان
✓ متاهل