✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
✓ مدرس شیمی
✓ عضو بنیاد ملی نخبگان و انجمن نوابغ آموزشی
✓ مولف کتاب بهینه سازی بویلر های بازیاب حرارتی به روش RSM و DVD آموزشی موسسه برتر دانش افشان دروس شیمی
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های کیسان علمی ، میرابی ، دانش افشان ، راه طلایی ، مطهری ، دانشگاه آزاد تهران مرکز و ناصح باقرالعلوم