✓ دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه امیرکبیر و کارشناشی ارشد آیرودینامیک آز دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
✓ مدرس فیزیک در مقطع اول و دوم متوسطه
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های علامه حلی ، سما 4 و 5 ، سلام صادقیه ، رستگاران ، پویش نوین ، نخبگان پور سینا ، فرهنگسرای تهران و پژوهش سراهای مختلف تهران