• دانشجوی رشته حقوق
  • مدرس عربی در مقطع متوسطه
  • تدریس در دبیرستان موتلفه
  • متاهل