• دارای مدرک لیسانس مهندسی شیمی
  •  مدرس هندسه در مقاطع کنکور و متوسطه
  •  تالیف کتاب های ، هندسه کنکور ،یازدهم و دوازدهم ریاضی،کتاب های میکروبانک،کتاب کاروکتاب پرسمان انتشارات گاج و همچنین تالیف هندسه ریاضی ،کتاب آزمون انتشارات لونیتو
  • تدریس درآموزشگاه های علمی و مدارس معتبرتهران،دکتر حسابی،فجرخاتم، بحرالعلوم، ندای زینب، آلا، تزکیه، طلیعه نور، قلم چی و…