• دارای مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
  • مدرس ادبیات و زبان فارسی در مقطع متوسطه ( اول و دوم)
  • تدریس در مدارس و آموزشگاه های گروه آموزشی فواد ، کمال دانش ، امیرکبیر، فکور، میرباقری (آفرینش نو)
  • متاهل