✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز و دانشجوی دکتری ریاضی محض دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی
✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه اول و دوم
✓ مولف کتاب دروس امتحان از انتشارات کاگو
✓ تدریس در مجتمع فنی راه رشد و موسسه آموزشی طلوع