✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی و کارشناسی ارشد پژوهشگری
✓ مدرس ریاضی مقاطع متوسطه وابتدایی
✓ 25سال سابقه آموزشی
✓ تدریس در دبیرستان های دانش پژوهان و انرژی هسته ای
✓ متاهل