✓ دارای مدرک کارشناسی ادبیات عرب و حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
✓ مدرس عربی در مقطع متوسطه ( اول و دوم)
✓ 15سال سابقه آموزشی
✓ تدریس درمدارس سروش ، علامه جعفری ، اندیشه برنا ، معلم ، لیواری
✓ متاهل