✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی از دانشگاه کرج
✓ مدرس زیست شناسی و زمین شناسی
✓ مولف پرفروش ترین کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم (انتشارات بین المللی گاج)
✓ مدیر تالیف کتاب های برنامه ریزی ستاره شو (انتشارات بین المللی گاج)
✓ مسئول درس و ویراستاری زیست شناسی انتشارات مهر و ماه (کتاب های زیست جامع)
✓ تدریس در مدارس شهید عاشوری، معراج، علامه حلی، ثامن الائمه، دانش، علوی، ملت و مدرس سایت دکتر آی کیو، مجازی روشنفکر، بیست شو و گلبرگ (گل واژه)
✓ متاهل