✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات
✓ مدرس عربی مقطع متوسطه اول و دوم
✓ دبیر رسمی آموزش و پرورش
✓ 25 سال سابقه آموزشی
✓ تدریس در مدارس تیز هوشان شهید ستاری ، پویندگان ، انصار المهدی ، شاهد ، استاد بانک
✓ متاهل