دکتر امین اسدیان پور

دکتر امین اسدیان پور

دانش آموخته در رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران مدرس دین و زندگی در مقاطع کنکور و متوسطه بیش از 20 سال سابقه تدریس سابقه تالیف کتاب آموزشی در انتشارات قلم چی، مدرس رادیو فرهنگ و شبکه امید صدا سیما…

 استاد محمود حسین خانی

استاد محمود حسین خانی

 دارای مدرک لیسانس حقوق مدرس دین و زندگی در مقطع کنکور بیش از 12 سال سابقه درخشان آموزشی مولف کتاب جامع دین و زندگی از انتشارات شبقره برگزارکننده بزرگترین همایش های دین و زندگی در تهران، مشهد، تبریز و… مدرس…

 استاد سعید شبقره

استاد سعید شبقره

دارای مدرک لیسانس فلسفه  مدرس دین و زندگی درمقاطع کنکور و متوسطه  بیش از 35 سال سابقه درخشان آموزشی  مولف کتاب های انتشارات دین و زندگی، آبی قلم چی، دین و زندگی خاکستری، کتابهای زرد، فلش کارت (از پایه تا کنکور)…