مهندس جعفر میکاییلی

مهندس جعفر میکاییلی

دارای مدرک لیسانس مهندسی شیمی  مدرس هندسه در مقاطع کنکور و متوسطه  تالیف کتاب های ، هندسه کنکور ،یازدهم و دوازدهم ریاضی،کتاب های میکروبانک،کتاب کاروکتاب پرسمان انتشارات گاج و همچنین تالیف هندسه ریاضی ،کتاب آزمون انتشارات لونیتو تدریس درآموزشگاه های…

 مهندس مهدی عزیزی

مهندس مهدی عزیزی

مدرس ریاضی در مقطع کنکور و متوسطه 18 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی، غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی معتبر کشور مولف بیش از 20 جلدکتاب گاج طراح کنکورهای آزمایشی استاد پروازی به شهرستان های کشور، اصفهان، مشهد،…

 مهندس سعید فخار

مهندس سعید فخار

مهندس عمران استاد ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه 30 سال سابقه درخشان آموزشی مدیریت دپارتمان ریاضی و مدرس مجتمع های آموزشی در شاخه ریاضیات تدریس در مدارس معتبر تهران (نمونه دولتی و غیرانتفاعی) و آموزشگاه های علمی آزاد

 استاد داود پیام

استاد داود پیام

دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته ریاضی  مدرس هندسه و گسسته در مقاطع کنکور و متوسطه  20 سال سابقه درخشان آموزشی  مولف کتاب های ده استاد، ایران سنجش و طراح سوالات آزمون های مبتکران  طراح سوالات تستی و تشریحی منتا…

 مهندس پیمان امیری

مهندس پیمان امیری

دانش آموخته در رشته مهندسی عمران مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه 20 سال سابقه درخشان آموزشی مولف کتاب کار دوازده، یازدهم انتشارات تخته سیاه و کتاب همایش ایستگاه اخر انتشارات خبرگان تدریس در آموزشگاه های علمی و مدارس…

 مهندس محسن بهرام پور

مهندس محسن بهرام پور

دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه تدریس در مدارس معتبر و آموزشگاه های علمی، فرزانگان، سلام، شهید بهشتی، ربانی، خاتم، رشد و… طراح آزمون های قلم چی، گزینه دو، مدارس برتر مولف کتاب های انتشارات،…

 استاد حسین تباره

استاد حسین تباره

دارای مدرک کارشناسی در رشته ریاضی کاربردی ازدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه پیام نور  مدرس هندسه و گسسته درمقاطع کنکور و متوسطه  20 سال سابقه درخشان آموزشی همکاری با کانون آموزش (قلم چی) و…

 مهندس علیرضا نصرتی

مهندس علیرضا نصرتی

مهندس راه و ساختمان مدرس ریاضی در مقاطع کنکور و متوسطه مولف کتاب های کنکور ،کمک آموزشی و فلش کارت ریاضی تدریس در مدارس نمونه دولتی و غیرانتفاعی برتر تهران برگزار کننده آزمون های تستی و تشریحی در مدارس و…

 استاد همایون کشاورز سعیدی

استاد همایون کشاورز سعیدی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران ✓ مدرس ریاضی در مقطع متوسطه دوم و اول ✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های باقر العلوم ، فراز دانش ، قلم چی ، سرای دانش قلم چی و…

 استاد وحید درکی

استاد وحید درکی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد برق مهندسی کنترل از دانشگاه شهید رجایی تهران ✓ مدرس ریاضی مقطع متوسط دوم ✓ دبیر رسمی ✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های محمد رسول الله ، سال آینده ، یک شو  و نسیم…