نمایش 1-6 از 6 نتیجه

مهندس فرهاد موبد

مهندس فرهاد موبد

.
.

دارنده رتبه43 کنکور کارشناسی ارشد دررشته مهندسی نانوفناوری از دانشگاه صنعتی سهند تبریز مدرس

مهندس رشاد براتی

مهندس رشاد براتی

.
.

مدرس فیزیک درمقاطع کنکور ومتوسطه 18سال سابقه درخشان آموزشی در مدارس و آموزشگاه های

مهندس خسرو خسروی منش

مهندس خسرو خسروی منش

.
.

دانش آموخته در رشته مهندسی برق مدرس فیزیک درمقطع کنکورو متوسطه 18سال سابقه درخشان

مهندس احمد پرندوست

مهندس احمد پرندوست

.
.

دانش آموخته رشته فیزیک ازدانشگاه تهران مدرس فیزیک درمقاطع کنکورو متوسطه بیش از20سال سابقه

دکتر محمدرضا صفایی

دکتر محمدرضا صفایی

.
.

دارای مدرک لیسانس فیزیک کاربردی، فوق لیسانس فیزیک اتمی مولکولی ودکترای فیزیک اتمی مدرس

استاد منصور منشی زاده وزیری

استاد منصور منشی زاده وزیری

.
.

دانش آموخته فیزیک از دانشگاه علم وصنعت مدرس فیزیک درمقاطع کنکورومتوسطه 27سال سابقه درخشان