استاد ناهید سمیعی نیا

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیک جامد از دانشگاه آزاد تهران مرکز

✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم

✓ 23 سال سابقه تدریس در مدارس منطقه 12 تهران

✓ تالیف با انتشارات کدیور

✓ متاهل