استاد مهدی جعفری

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد هوافضا از دانشگاه علوم تحقیقات

✓ مدرس فیزیک مقطع متوسطه دوم

✓مولف کتاب گاج نقره ای فیزیک پیش دانشگاهی، ویراستار کتاب گاج نقره ای فیزیک دوم و ویراستار علمی جزوات وفیلمهای آموزشی فیزیک پرواز کنکوری ها

✓ برگزاری انحصاری همایش فیزیک انتشارات مهر و ماه

✓ عضو دپارتمان فیزیک و تدریس درمدارس و آموزشگاه های قلم چی ، دانشجو ، کیمیای سعادت ، فرشته ، علامه جعفری ، امام صادق ، بشری ، فرزانگان ، روش  ، جلوه ، فرهمندان دانش ، علوم ، کاخ سفید ، دهخدا ، نیایش ، سرای محله

✓ تدریس بصورت همایش در تهران و شهرستانهای خوی ، ارومیه ، شیراز ، یزد

✓ متاهل