استاد معصومه اسکندریان

✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات و کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

✓ مدرس فیزیک در مقطع متوسطه اول و دوم

✓ تدریس درمدرسه الزهرا

✓ متاهل