استاد محمدرضا رنجبران

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران

✓ مدرس فیزیک وعلوم مقطع متوسطه دوم

✓ 14سال سابقه تدریس

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های حلی (1و4) ، نیک انجام و امام صادق، تلاش، میعادنور، حسان و …

✓ متاهل