استاد حمید جعفری

✓ دارای مدرک کارشناسی فیزیک از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد آیرودینامیک از دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

✓ مدرس فیزیک در مقطع اول و دوم متوسطه

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های علامه حلی ، سما4 و 5 ، سلام صادقیه ، رستگاران ، پویش نوین ، نخبگان پور سینا ، فرهنگسرای تهران و پژوهش سراهای مختلف تهران