استاد حمیدرضا تمرتاش
  • دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف
  • مدرس فیزیک در مقطع متوسطه
  • ü     بیش از 8 سال سابقه تدریس ریاضی و فیزیک
  • تدریس در مدارس و آموزشگاه های شاهد ، نسل فردا ، مجموعه نخبگان پویا و کانون خبرگان
  • متاهل