استاد کژال حشمتی

✓ دارای مدرک کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد نجف آباد و کارشناسی ارشد علوم ریاضی از دانشگاه آزاد تهران شمال

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه ( اول و دوم )

✓ بیش از 10 سال سابقه تدریس

✓ تدریس درمدارس خدیجه کبری ، امام صادق ، مهر ، توسعه و حضرت معصومه