استاد منانه شاکری

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه سمنان و دکتری تهران مرکز

✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه (اول و دوم)

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های ندای کوثر ، ریحانه الرسول ، علوی ، قیاس ، ویژن ، ندای دانش

✓ متاهل