استاد محسن مرادی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ازدانشگاه سراسری تبریز

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه ( اول و دوم )

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های پدیده البرز ، غیاثیه ، صادقیه ، ثامن ، اندیشه ، سام ، هما ، طاها و صفاهان