استاد لیلا میرحسینی

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تهران مرکز

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه ( اول و دوم )

✓ بیش از 12 سال سابقه تدریس

✓ گزینش دائم تدریس از آموزش و پرورش

✓ تدریس در دبیرستان های مهربان ، مهدیه ،  نور ولایت و میرداماد

✓ متاهل