استاد رضا نیازیان

✓ دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه دولتی گیلان و کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران

✓ مدرس ریاضیات مقطع متوسطه دوم

✓ 15 سال سابقه تدریس

✓ دارای گزینش آموزش و پرورش

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های آذین علم ، درخشان ، پیام جاوید ، صیادشیرازی ، فاتح ، ابوریحان ، مفید ، علوم ، قلم چی ، علوی ، روشنگران ، علوم نو ، قیاس ، حکیمان و تدریس در دانشگاه های آزاد ساوه ، آزاد مامونیه ، دانشستان ساوه ، فخر رازی ساوه ، انرژی ساوه

✓ متاهل