استاد رضا فکری کیا

✓ دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

✓ مدرس ریاضی در مقطع متوسطه (اول و دوم )

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی ، کوثر ، راه خرد ، من ومشاورم ، علوی و توفیقیان

✓ متاهل