استاد جواد حیدری

✓ دارای مدرک کارشناسی  ارشد مهندسی شیمی نساجی از دانشگاه امیرکبیر

✓ مدرس ریاضی مقطع متوسطه  اول و دوم

✓ بیش از 10 سال سابقه تدریس ریاضیات  عادی و پیشرفته

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های مفید ، سیمای فرهنگ، شهید خیدری ، میلاد ، گام طلایی ، اندیشه پویان ، کیمیا، قلم چی ، سرآمدان

✓ متاهل