حذف کنکور !! آری یا نه؟

حذف کنکور غیرممکن است محمود نیلی احمد آبادی در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور با بیان این که حذف کنکور و پذیرش در تمام رشته‌ها و گرایش‌ها بدون آزمون غیرممکن است، افزود: باید تجربیات دنیا را بپذیریم، در کمتر کشوری…