استاد سمیه قادرمزی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی از دانشگاه کرج

✓ مدرس زیست شناسی و زمین شناسی در مقطع متوسطه اول و دوم

✓ مولف پرفروش ترین کتاب سلامت و بهداشت پایه دوازدهم از انتشارات بین المللی گاج

✓ مسئول درس و ویراستاری زیست شناسی انتشارات بین المللی گاج(کتابهای میکرو وآی کیو)

✓ مدرس سایت دکتر آی کیو

✓تدریس درمدارس سارا ، آزادی و فرزانگان نو

✓ متاهل