استاد محمد علی خاتمی

✓ دارای مدرک کارشناسی

✓ مدرس عربی مقطع متوسطه ( اول و دوم ) انسانی

✓ مؤلف کتاب کار عربی اول و دوم دبیرستان ( نشر پدیدار ) ، کتاب عربی سوم ریاضی و تجربی ( نشر پدیدار ) ، طراح مجموعه سوالات امتحان نهایی تبپ بندی شده عربی 2 (انتشارات فکور )  و کتاب عربی کنکور ( قلم چی)

✓ متاهل