استاد اسماعیل بهرامی شمیم

✓ دارای مدرک کارشناسی  ادبیات عرب و حقوق و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

✓ مدرس عربی در مقطع متوسطه ( اول و دوم)

✓ 15سال سابقه آموزشی

✓ تدریس درمدارس سروش ، علامه جعفری ، اندیشه برنا ، معلم ، لیواری

✓ متاهل