استادحمید رضا تاجیک داوودی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد الهیات

✓ مدرس عربی مقطع متوسطه اول و دوم

✓ دبیر رسمی آموزش و پرورش

✓ 25سال سابقه آموزشی

✓ تدریس در مدارس تیزهوشان شهید ستاری ، پویندگان ، انصار المهدی ، شاهد ، استاد بانک ✓ متاهل