استاد پریسا حیدری

✓ دارای مدرک کارشناسی دبیری شیمی از دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهران و کارشناسی ارشد شیمی فیزیک از دانشگاه تربیت دبیر رجایی تهران

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم

✓ مولف پکیج وکتاب کمک درسی برای درس شیمی متوسطه دوم

✓ 5 سال سابقه تدریس

✓ دبیر رسمی آموزش و پرورش منطقه 13 تهران

✓ تدریس در مدارس دولتی ، هیات امنایی و آموزشگاه های خصوصی