استاد سیاوش صمدی علمداری

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه دوم

✓ 27سال سابقه تدریس

✓ مولف کتاب های شیمی ده استاد

✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های بعثت ، حلی3 ، مطهری، خیام، شهید بهشتی، اسد آبادی، رهنما، باقرالعلوم، صالحین، فدک، علوی و…

استاد پروازی به شهرستان های بندرعباس ، کرمان ، تبریز ، جیرفت ، زاهدان ، ایلام و ایرانشهر و…

✓ متاهل