استاد زهرا فتحی فر

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی دارویی

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه وعلوم ابتدایی

✓ تدریس به صورت آنلاین