استاد آناهیتا ابراهیمی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد شیمی معدنی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی شیمی از دانشگاه ( مازندران / بابلسر)

✓ مدرس شیمی مقطع متوسطه (اول و دوم)

✓ متاهل