✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

✓ مدرس زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های قلم چی ، مهرماندگار ، آرمان نو ، نخبگان پور ،  سینا و دبستانی واقع در تفرش

✓ طراح 1500 تست زبان انگلیسی هفتم همراه با پاسخ تشریحی برای شرکت فرازما پردازش