• دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی
  •  مدرس دین وزندگی، قرآن و عربی در مقطع متوسطه
  •  دبیر رسمی آموزش و پرورش
  •  تدریس درمدارس و آموزشگاه های ادیب ، دانش ، نور فرهنگ ، اندیشه امام ، شاهد شهریاری ، ایت الله خامنه ای ، البرز ، دکتر هشترودی
  •  متاهل