استاد مهشید ریاضی

✓ دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

✓ مدرس ریاضی در مقطع ابتدایی و متوسطه اول

✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های سرای دانش ، علوی ، روش (قلم چی ) ، بینش و ایده