✓ دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تربیت معلم تهران / خوارزمی و کارشناسی ارشد مدیریت MBA از دانشگاه پیام نور
✓ مدرس زبان انگلیسی
✓ تدریس درمدارس و آموزشگاه های زبانکده ملی ، مجتمع فنی طلوع ، نام آوران یاسین ، آینده روشن ، نیک آموز ، اسرا ، پژواک ، شاهد ، بهاران ، ندای آزادی ، ندای آسمان ، و مرکز کودکان بیمارستان دکتر مسیح دانشوری