✓ دارای مدرک کارشناسی اقتصاد نظری
✓ مدرس ادبیات فارسی در مقطع متوسطه اول و ابتدایی
✓ تدریس در مدارس و آموزشگاه های علامه حلی 1 و 5 ، علامه طباطبایی ، روزبهان ، قلهک، صالحین، مفید، واله ، رهیار و نخبه پروران
✓ متاهل